Zarząd - wykaz działów

CZĘSTOCHOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA PRACA"
ul. Okólna 113a

CENTRALA
tel. 34 325 73 55
e-mail: zarzad@csmnp.com.pl


DZIAŁ CZŁONKOWSKI

pokój 34, tel. wew. 145
Kierownik - pokój 33, tel. wew. 144
e-mail: czlonkowski@csmnp.com.pl

DZIAŁ CZYNSZÓW
pokój 27, tel. wew. 116, 133
pokój 28, tel. wew. 134
Kierownik - pokój 29 (wejście przez p.28), tel. wew. 136
e-mail: czynsze@csmnp.com.pl

DZIAŁ EKONOMICZNY
pokój 9, tel. wew. 141
Kierownik - pokój 10 (wejście przez p.9)
tel. wew. 140
e-mail: ekonomiczny@csmnp.com.pl

DZIAŁ EKSPLOATACJI
Obsługa lokali, garaży - pokój 17, tel. wew. 131
Najem lokali użytkowych: tel. 787-787-455
Obsługa wodomierzy - pokój 6, tel. wew. 148

e-mail: eksploatacja@csmnp.com.pl
wynajem lokali e-mail: najem@csmnp.com.pl

DZIAŁ FINANSOWY
pokój 26, tel. wew. 132

DZIAŁ KADR
pokój 7, tel. wew. 122, 123
Kierownik - pokój 8 (wejście przez p.7), tel. wew. 142
e-mail: kadry@csmnp.com.pl

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Główny Księgowy - pokój 37, tel. wew. 126, 34 325 25 79
Z-ca Głównego Księgowego - pokój 10
(wejście przez p.9), tel. wew. 140
Księgowość materiałowa (wydawanie faktur za Internet)
pokój 35, tel. wew. 124

DZIAŁ ORGANIZACYJNY

Sekretariat - pokój 14, tel. 34 325 61 41
Kierownik - pokój 11, tel. wew. 130
e-mail: org@csmnp.com.pl

DZIAŁ PRAWNY
Pokój 20, tel. wew. 137
Prawnicy - pokój 21, tel. wew. 138
e-mail: prawnicy@csmnp.com.pl

DZIAŁ TECHNICZNY
pokój 32, tel. wew. 146
e-mail: techniczny@csmnp.com.pl

BHP
pokój 5, tel. wew. 127

KASA
pokój 35, tel. wew. 125

RACHUBA
pokój 38, tel. wew. 149

INFORMATYK
pokój 19, tel. wew. 135
e-mail: ad@csmnp.com.pl

 

Wszelkie sugestie i uwagi dotyczące strony www Spółdzielni proszę kierować na adres www@csmnp.com.pl