Zarząd Spółdzielni

Prezes Zarządu
inż. Ryszard Szczuka


Z-ca Prezesa
ds. Techniczno-Inwestycyjnych
mgr inż. Ewa Musiał

Z-ca Prezesa
ds. Eksploatacyjnych
mgr Paweł Klimek