Ważne telefony alarmowe

 

NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH SPÓŁDZIELNI

 

 

- dla mieszkańców osiedla Tysiąclecia Wschód:

 

•    Pogotowie Elektryczne ............................... 34 372 22 56,  668 138 024
•    Pogotowie Gazowe ....................................
•    Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne ................
•    Pogotowie Centralnego Ogrzewania ............

wspólny
numer:
34 361 03 43

•    Pogotowie Dźwigowe, Internet, TV kabl. ...... 34 361 57 57


- dla mieszkańców osiedla Tysiąclecia Zachód:

 

•    Pogotowie Elektryczne ................................ 34 372 22 56,  668 138 024
•    Pogotowie Gazowe .....................................
•    Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne .................
•    Pogotowie Centralnego Ogrzewania .............

wspólny
numer:
34 325 38 41

•    Pogotowie Dźwigowe, Internet, TV kabl. ....... 34 361 57 57

 


 

NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH

 

•    Centrum Powiadamiania Ratunkowego ........................
(służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia,
życia lub mienia)

112


•    Pogotowie Ratunkowe ................................................ 999
•    Straż Pożarna ............................................................ 998
•    Policja ...................................................................... 997
•    Straż Miejska ............................................................ 986
•    Pogotowie Energetyczne ............................................ 991
•    Pogotowie Gazowe .................................................... 992
•    Pogotowie Ciepłownicze ............................................ 993
•    Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne ................................ 994
•    III Komisariat Policji - ul. Kiedrzyńska 98 .....................
34 372 15 86
•    Miejski Ośrodek Pomocy Społ. - ul. POW 2 ....................
34 372 42 16
•    Niebieska Linia - dla ofiar przemocy w rodzinie.............. 801 120 002