Opłaty za lokale użytkowe (miesięcznie)

Stawki obowiązujące od 01.01.2019 r.

Stawki najmu lokali użytkowych:


- Działalność handlowa

  • od 19,43 zł/m2 do 23,87 zł/m2 netto (w zależności od strefy handlowej)


- Działalność usługowa

  • 12,75 zł/m2 netto


- Działalność biurowa

  • od 17,36 zł/m2 do 20,18 zł/m2 netto


Opłaty niezależne od Spółdzielni:


- Woda i kanalizacja

  • Cena za 1 m3 wody i odprowadzonych ścieków: 9,57 zł netto


- Centralne ogrzewanie

  • 7,32 zł x pow. użytkowa lokalu (m2) netto


- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • opłata zgodna z wypełnioną deklaracją w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi (wzory dokumentów)


Szczegółowe wyliczenie opłat dla każdego lokalu użytkowego
można uzyskać pod numerem telefonu: 787 787 455 oraz 34 325 73 55 wew. 148.