Opłaty za lokale mieszkalne (miesięcznie)

Stawki obowiązujące od 01.04.2019 r.

Stawka za eksploatację:

- Dla osób będących członkami Spółdzielni:

 • 2,41 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)


- Dla osób nie będących członkami Spółdzielni:

 • 2,77 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)


Stawka na fundusz remontowy
:

- Dla lokali mieszkalnych:

 • 1,99 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)


- Dla lokali mieszkalnych w budynkach szeregowych:

 • 1,89 zł x pow. użytkowa (m2)


Inne stawki:
Stawki naliczane indywidualnie, w zależności od wyposażenia lokalu.


- Opłata na energię elektryczną administracyjną

 • Dla lokali mieszkalnych: 0,10 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)
 • Dla lokali mieszkalnych w budynkach szeregowych: 0,02 zł x pow. użytkowa (m2)

 

- Winda

 • 14,85 zł x ilość osób
 • W przypadku, gdy ilość zamieszkałych osób jest równa zero: 29,70 zł za lokal


- Domofon

 • 2,60 zł za lokal mieszkalny


- Opłata za obsługę wodomierza

 • 3,12 zł x ilość wodomierzy

 

- Opłata za pomieszczenie dodatkowe

 • 5,20 zł x pow. użytkowa pomieszczenia (m2)

 

Stawki niezależne od Spółdzielni

- Podatek od nieruchomości (tylko dla lokali bez tytułu odrębnej własności)

 • 0,12 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)


- Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów (tylko dla lokali bez tytułu odrębnej własności)

 • 0,11 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)


- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • 12,00 zł x ilość osób


- Woda i odprowadzanie ścieków

 • Lokale opomiarowane: 10,34 zł za 1 m3
 • Lokale bez liczników wody (ryczałt 8,0 m3 / osobę): 82,72 zł x ilość osób
 • W przypadku, gdy ilość zamieszkałych osób jest równa zero: 165,44 zł za lokal

 

- Podgrzanie wody (tylko lokale w budynkach przy ul. Gwiezdnej 10, 12, 14)

 • 24,37 zł za 1 m3
  Uwaga! Do ceny podgrzania należy doliczyć koszt wody i odprowadzania ścieków
  np. gdy zużyto 3,5 m3 ciepłej wody, wtedy koszt całkowity to:
  3,5 m3 x stawka za podgrzanie wody + 3,5 m3 x stawka za wodę i odprowadzanie ścieków.


- Centralne ogrzewanie

 • 3,51 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)


Szczegółowe wyliczenie opłat dla każdego lokalu mieszkalnego można uzyskać pod numerem telefonu: 34 325 73 55 wew. 116, 133, 134.