Klub Spółdzielczy

 

ul. Broniewskiego 3

tel.: 34 325 48 73
e-mail: klub@csmnp.com.pl

Klub prowadzi następujące formy zajęć:
· bibliotekę,
· zajęcia klubowe dla dzieci i młodzieży,
· siłownię,
· modelarnię,
· zajęcia plastyczne,
· zajęcia fotograficzne,
· poradnictwo wychowawcze,
· Grupę Wsparcia „Kotwica”,
· sekcję tkacką TPSP,
· jogę,
· tenis stołowy dla młodzieży i dorosłych,
· konsultacje z kinezjologii edukacyjnej,
· wystawy malarstwa, tkaniny artystycznej i fotografii,
· zajęcia w ramach ferii zimowych i wakacji.

W Klubie swoją siedzibę mają:
· Okręgowy Związek Żeglarski (w poniedziałki od 17.00 do 19.00)
· Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (we wtorki i piątki od 14.00 do 20.00)
· Jurajskie Stowarzyszenie Kinezjologów (w każdą I-ą środę m-ca)

Klub współpracuje z Kołem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów dzielnicy 1000-lecie, Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej „Sportowiec”, szkołami, przedszkolami oraz innymi instytucjami oświatowymi i kulturalnymi z terenu osiedla i miasta.