Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Kto może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy ?

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełniać dwa niżej wymienione warunki łącznie:

Warunek 1. – powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego:

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż 30%.

 

Ilość osób zameldowanych
w lokalu
Powierzchnia
normatywna
Powierzchnia
normatywna
+ 30%
1 os.
35 m2 45,5 m2
2 os.
40 m2 52 m2
3 os.
45 m2 58,5 m2
4 os.
55 m2 71,5 m2
5 os.
65 m2 84,5 m2
6 os.
70 m2 91 m2
7 os.
75 m2 97,5 m2
8 os.
80 m2 104 m2
9 os.
85 m2 110,5 m2
10 os.
90 m2 117 m2


Warunek 2. – średni miesięczny dochód nie większy niż:


Wyszczególnienie Dochód brutto

Gospodarstwo jednoosobowe

1.925,00 zł
Gospodarstwo wieloosobowe
* 1.375,00 zł


* dochód brutto w przeliczeniu na 1 członka rodziny zamieszkującego
we wspólnym gospodarstwie domowym.

 Jak to załatwić ?


Szczegółowe informacje, w tym wzory pozostałych wniosków oraz wykaz wymaganych załączników znajdują się na stronie internetowej: ccs.czestochowa.pl/dodatki-mieszkaniowe/


Częstochowskie Centrum Świadczeń
ul. Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa

e-mail: sekretariat@ccs.czestochowa.pl   telefon kontaktowy: 34 341 17 61