Dane Spółdzielni

Stan na dzień 31.12.2017 r.

 

Łączna powierzchnia użytkowa zasobów Spółdzielni

w tym:

491.458,26 m2


- powierzchnia użytkowa mieszkań 464.526,21 m2
- powierzchnia lokali użytkowych 22.270,38 m2
- powierzchnia garaży wolnostojących 4.661,67 m2
Powierzchnia ogrzewana mieszkań 464.144,71 m2
Liczba budynków mieszkalnych 185
Liczba garaży 287
Liczba pawilonów 25
Liczba mieszkań 10.218
Liczba lokali użytkowych 233
Powierzchnia gruntów własnych i w wieczystym użytk. przez Spółdzielnię 49 ha
Liczba członków Spółdzielni 11.643