Dane Spółdzielni

Stan na dzień 31.12.2018 r.

 

Łączna powierzchnia użytkowa zasobów Spółdzielni

w tym:

491 431,49 m2


- powierzchnia użytkowa mieszkań 464 526,21 m2
- powierzchnia lokali użytkowych 22 277,60 m2
- powierzchnia garaży wolnostojących 4 677,68 m2
Powierzchnia ogrzewana mieszkań 464 144,71 m2
Liczba budynków mieszkalnych 185
Liczba garaży 288
Liczba pawilonów 25
Liczba mieszkań 10 218
Liczba lokali użytkowych 232
Powierzchnia gruntów własnych i w wieczystym użytk. przez Spółdzielnię 49 ha
Liczba członków Spółdzielni 11 752