Przyjęcia interesantów 13.03.2018 - dodano 12.03.2018

Uprzejmie informujemy, że w związku z odbywającym się

Walnym Zgromadzeniem

Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca”

w dniu 13.03.2018 r. (wtorek)

przyjęcia interesantów nie odbędą się
.