Przetarg na wykonanie robót kominiarskich - dodano 24.08.2018

OGŁOSZENIE


Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” z siedzibą przy ulicy Okólnej 113a  w Częstochowie ogłasza  przetarg nieograniczony na wykonanie robót, wynikających z zaleceń kominiarskich w zasobach Spółdzielni.


Informacje o przetargu oraz warunki zamówienia  można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w Dziale Technicznym (pok. nr 32), nr tel. 34 325 73 55 wew. 146.


Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego jw. w pokoju  nr 14 (sekretariat)  w terminie do dnia 26.09.2018r. do  godz. 14.00, w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem ”Zalecenia kominiarskie”.


Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.