Przetarg lok. użytkowe 17.04.2019 - dodano 04.04.2019

Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” ogłasza

przetarg na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na

prowadzenie działalności handlowej i usługowej w budynkach


1.Armii Krajowej 68 o powierzchni 599,94 m2 (parter+piętro, pawilon wolnostojący)

2.Broniewskiego 3 o powierzchni 138,91 m²(parter, budynek wolnostojący)

3.Armii Krajowej 38 o powierzchni 129,40 m² (parter, budynek mieszkalny)

4.Kilińskiego 39 o powierzchni 76,00 m² (parter, budynek mieszkalny)

5.Obr. Westerplatte 21 o powierzchni 63,24 m² (I piętro, pawilon wolnostojący)

6.Obr. Westerplatte 21 o powierzchni 34,94 m² (I piętro, pawilon wolnostojący)

7.Obr. Westerplatte 21 o powierzchni 43,39 m² (I piętro, pawilon wolnostojący)

8.Dekabrystów 68/76 o powierzchni 41,36 m² (II piętro, pawilon wolnostojący)

9.Okólna 113a o powierzchni 27,40 m² (I piętro, pawilon wolnostojący)

10.Okólna 113a o powierzchni 37,35 m² (parter, pawilon wolnostojący)

 


Przetarg odbędzie się w dniu 17.04.2019r. (środa) o godz. 12.00 w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Okólnej 113a sala nr 15.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500zł.

Najpóźniej w dniu przetargu do godz. 11.00 należy wpłacić wadium w kasie Spółdzielni przy ulicy Okólnej 113a oraz zgłosić się do pok. nr 17 celem zapoznania się z warunkami przetargu.

Bliższe informacje można uzyskać w dni robocze w biurze Spółdzielni w Dziale Eksploatacyjnym pokój nr 17 lub pod  nr tel. 34 325-73-55 wewn.131, 787-787-455.


Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.