Przetarg lok. użytkowe 12.12.2017 - dodano 28.11.2017

Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca”
ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej lub usługowej


1. Jana Pawła II 84A o powierzchni 124,70 m² (parter, budynek wolnostojący)
2. Armii Krajowej 66 o powierzchni 79,06 m² (parter, budynek mieszkalny)
3. Obr. Westerplatte 21 o powierzchni 63,24 m² (I piętro, pawilon wolnostojący)
4. Nałkowskiej 3 o powierzchni 50,44 m² (parter, budynek mieszkalny)
5. Obr. Westerplatte 21 o powierzchni 43,39 m² (I piętro, pawilon wolnostojący)
6. Nałkowskiej 3 o powierzchni 39,00 m² (parter, budynek mieszkalny)
7. Nałkowskiej 7 o powierzchni 26,80 m² (parter, budynek mieszkalny)

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12.12.2017. (wtorek) o godz. 12.00 w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Okólnej 113a sala nr 15 ( sala konferencyjna).


Najpóźniej do dnia przetargu do godz. 11 należy zgłosić się do pok. nr 6 celem zapoznania się z warunkami przetargu oraz wpłacić  wadium w wysokości 500,00 zł w kasie Spółdzielni przy ulicy Okólnej 113a lub w formie przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni podany w ogłoszeniu o przetargu. Środki na wadium muszą wpłynąć na rachunek bankowy Spółdzielni najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem przetargu.

 

Nr rachunku bankowego Spółdzielni: 76102016640000310200197889
z
tytułem: wpłata wadium na przetarg 12.12.2017- lokal użytkowy.

 

Bliższe informacje można uzyskać w dni robocze w biurze Spółdzielni w Dziale Eksploatacyjnym pokój nr 6 lub 17 lub pod  nr tel. 34 325-73-55 wewn.131 lub 148 , 787-787-455.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn