Przetarg lok.mieszk. Obr. Westerpl. 27/23 - dodano 11.07.2017

Zarząd Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nasza Praca” w Częstochowie


zawiadamia, że w dniu 01.08.2017 r. o godz. 15.00 odbędzie się w biurze Spółdzielni przy ul. Okólnej 113a, pok. 15 (sala konferencyjna)

 

PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA  USTANOWIENIE
ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU  MIESZKALNEGO

 

 

Mieszkanie nr 23 w budynku przy ul. Obr. Westerplatte 27 w Częstochowie, usytuowane na II piętrze – 1 pokój + kuchnia o pow. użytkowej 31,70 m2;
wadium jakie musi wnieść stawający do przetargu wynosi – 3 830 zł;
cena wywoławcza – wartość rynkowa mieszkania wynosi – 76 600

 

 

Wpłata wadium winna być dokonana w PLN w kasie Zarządu Spółdzielni, najpóźniej do godz. 12.00 w dniu przetargu.

Informacje o przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 34 325 73 55, 34 325 73 02 wew. 145.

Informacje o mieszkaniu można uzyskać w Administracji Osiedla „Zachód” pod nr telefonu 34 325 41 17.

Regulamin przetargu jest wyłożony do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni, pokój 34.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Mieszkanie będzie można oglądać 28.07.2017 r. w godz. 9.00-10.00.