Przetarg lok.mieszk. Obr.Poczty Gd. 6/55 - dodano 06.03.2018

Zarząd Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nasza Praca” w Częstochowie

zawiadamia, że w dniu 20.03.2018 r. o godz. 15.00 odbędzie się w biurze Spółdzielni przy ul. Okólnej 113a, pok. 15 (sala konferencyjna)

 

PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA  PIERWSZEŃSTWO USTANOWIENIA  ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU  MIESZKALNEGO

 

 

Mieszkanie nr 55 w budynku przy ul. Obr. Poczty Gdańskiej 6 w Częstochowie, usytuowane na III piętrze – 2 pokoje z kuchnią o pow. użytkowej 49,00 m2;

wadium jakie musi wnieść stawający do przetargu wynosi –  5 475 zł;

cena wywoławcza – wartość rynkowa mieszkania do przetargu wynosi – 109 500

 

Wpłata wadium winna być dokonana w PLN w kasie Zarządu Spółdzielni, najpóźniej do godz. 12.00 w dniu przetargu lub w formie przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni podany w ogłoszeniu o przetargu. Środki na wadium muszą wpłynąć na rachunek bankowy Spółdzielni najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem przetargu.

Nr rachunku bankowego Spółdzielni: 76102016640000310200197889
tytułem: wpłata wadium na przetarg 20.03.2018 - Obr. Poczty Gdańskiej 6 m.55

 

Informacje o przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 34 325 73 55, wew. 145.

 

Informacje o wysokości opłat czynszowych można uzyskać w dziale windykacji czynszów pod nr telefonu 34 325 73 55, wew. 116 i 133.

 

Informacje o mieszkaniu można uzyskać w Administracji Osiedla „Zachód” pod nr telefonu 34 325 41 17.

 

Regulamin przetargu jest wyłożony do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni, pokój 34.

 

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

 

Mieszkanie będzie można oglądać 16.03.2018 r. w godz. 9.00-10.00.