Przetarg lok.mieszk. Gwiezdna 14/77 - dodano 30.08.2017

Zarząd Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nasza Praca” w Częstochowie


zawiadamia, że w dniu 26.09.2017 r. o godz. 15.00 odbędzie się w biurze Spółdzielni przy ul. Okólnej 113a, pok. 15 (sala konferencyjna)

 

PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA  USTANOWIENIE
ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU  MIESZKALNEGO

 

 

Mieszkanie nr 77 w budynku przy ul. Gwiezdna 14 w Częstochowie, usytuowane na VIII piętrze – 1 pokój o pow. użytkowej 24,50 m2;
wadium jakie musi wnieść stawający do przetargu wynosi – 2 700 zł;
cena wywoławcza – wartość rynkowa mieszkania wynosi – 54 000

 

 

Wpłata wadium winna być dokonana w PLN w kasie Zarządu Spółdzielni, najpóźniej do godz. 12.00 w dniu przetargu.

Informacje o przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 34 325 73 55, 34 325 73 02 wew. 145.

Informacje o wysokości opłat czynszowych można uzyskać w dziale windykacji czynszów pod numerem telefonu 34 325 73 55, 34 325 73 02 wew. 116 i 133.

Informacje o mieszkaniu można uzyskać w Administracji Osiedla „Wschód” pod nr telefonu 34 361 05 52.

Regulamin przetargu jest wyłożony do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni, pokój 34.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Mieszkanie będzie można oglądać 22.09.2017 r. w godz. 9.00-10.00.