Informacja o wycince drzew - dodano 12.02.2019

Administracja Osiedla Tysiąclecia „Wschód” CSM „Nasza Praca” uprzejmie informuje, że na wniosek mieszkańców wystąpi do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowa o uzyskanie zgody na wycięcie klonu. Drzewo rośnie na parkingu przed klatką VI przy budynku Kiedrzyńska 81.

/12.02.2019/

 


 

Administracja  Osiedla  Tysiąclecia „Wschód” CSM „Nasza Praca” uprzejmie informuje, że z uwagi na bezpieczeństwo oraz na wnioski mieszkańców wystąpi w m-cu luty 2019r do  Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy o uzyskanie zgody na wycięcie drzew przy n/w posesjach:


  1. Armii Krajowej 66 – brzoza, rośnie od strony zachodniej budynku, klatka nr VI,
  2. Armii Krajowej 84 – wierzba , rośnie od strony wschodniej  przy wejściu do budynku.
  3. Worcella 24 – jesion, jarzębina, lipa - 2 szt. drzewa rosną od strony północnej budynku przy chodniku.
  4. Worcella 24 – żywotnik, świerki - 2 szt. drzewa rosną w ogródku przy mieszkaniu nr 17, od strony południowej budynku.

/17.01.2019/