Informacja o wycince drzew - dodano 17.07.2017

17.07.2017


Administracja Osiedla  1000 - lecia „Wschód” CSM „Nasza Praca” uprzejmie informuje, że na wniosek mieszkańca wystąpi do Urzędu Miasta Częstochowa Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa o zgodę na wycięcie drzewa ( klon) rosnącego od strony południowej przed budynkiem Zapolskiej 12 (klatka III).


14.07.2017

 

 

Administracja Osiedla 1000 - lecia „Wschód” CSM „Nasza  Praca” uprzejmie informuje, że na wniosek mieszkańca wystąpi do Urzędu Miasta Częstochowa Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa o zgodę na wycięcie drzew ( lip – 2 szt.) rosnących od strony północnej przed klatką I przy budynku Kiedrzyńskiej 75.

03.07.2017

Administracja Osiedla 1000 - lecia „Wschód” CSM „Nasza  Praca” uprzejmie informuje, że na wniosek mieszkańca wystąpi do Urzędu Miasta Częstochowa Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa o zgodę na wycięcie drzewa – (lipa) rosnącego od strony północnej przed klatką V przy budynku  Kiedrzyńska 79.

 

 


 

08.06.2017


Administracja Osiedla 1000 - lecia „Wschód” CSM „Nasza  Praca” uprzejmie informuje, że na wniosek mieszkańców wystąpi do Urzędu Miasta Częstochowa-Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa o zgodę na wycięcie lipy rosnącej przed budynkiem Romera 4 od strony zachodniej.

 

 

 


 

12.05.2017


Administracja  Osiedla  1000 - lecia „Wschód”    CSM „Nasza  Praca”  uprzejmie informuje, że na wniosek mieszkańca wystąpi do Urzędu Miasta Częstochowa -Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa o zgodę na wycięcie drzewa – (brzozy) rosnącej przed budynkiem Armii Krajowej 66 kl. VI od strony zachodniej.